αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
1

υποψήφιος

full time Senior Web Developer

at vnet περιοχή Αθήνα

Περιγραφή:

Οι αρμοδιότητες του περιλαμβάνουν την ανάπτυξη τμήματος software development που θα ασχοληθεί με Mobile, Web Applications & Content Management Systems.Απαιτούμενα προσόντα:

Απαιτούνται πολύ καλές γνώσεις και εμπειρία σε ολοκληρωμένα περιβάλλοντα υλοποίησης με χρήση industry-standard RDBMS (ORACLE, MS SQL Server, DB2), σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών με χρήση Visual Studio .Net, ASP, C#, C++, JAVA ή άλλου περιβάλλοντος ανάπτυξης καθώς και εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον Linux. Απαραίτητα Προσόντα:
Πολύ καλή γνώση ASP, VBScript, JavaScript, HTML
SQL (MySQL / SQL Server)
Άριστη γνώση Αγγλικών
Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρία Πληροφορικής ή σε συναφή χώρο, όπου υλοποίησε αντίστοιχες με τις ζητούμενες εφαρμογές.
Ευχέρεια και άνεση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία
Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων
Ικανότητα κατεύθυνσης ομάδας
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. (Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός)Πρόσθετα προσόντα:

XML, XSLT, SOAP, AJAX
CSS, XHTML-MPΗ εταιρία παρέχει:

Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικές αποδοχές, προοπτικές εξέλιξης, σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.
« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 09-01-2009
εμφανίσεις: 1294 φορές