θέσεις εργασίας για: Pollfish

full-time Front-End Web Developer εργοδότης Pollfish περιοχή Αθήνα 26-10-2015
full-time Scala/Java Back-End Developer εργοδότης Pollfish περιοχή Αθήνα 26-10-2015
full-time System administrator εργοδότης Pollfish περιοχή Αθήνα 26-10-2015
full-time Product Owner εργοδότης Pollfish περιοχή Αθήνα 08-06-2015
full-time Senior Scala/Java Back-End Developer εργοδότης Pollfish περιοχή Αθήνα 08-06-2015
full-time Senior Data Scientist εργοδότης Pollfish περιοχή Αθήνα 08-06-2015