θέσεις εργασίας για: MY COMPANY PROJECTS O.E.

full-time Σύμβουλος Χρηματοδοτήσεων Interreg, Θεσσαλονίκη εργοδότης MY COMPANY PROJECTS O.E. περιοχή Θεσσαλονίκη 20-05-2016
freelance Αρθρογράφος-Content Writter εργοδότης MY COMPANY PROJECTS O.E. περιοχή Θεσσαλονίκη 26-04-2016
full-time Γραμματειακή Υποστήριξη Θεσ/νίκη εργοδότης MY COMPANY PROJECTS O.E. περιοχή Θεσσαλονίκη 01-04-2016
full-time Σύμβουλος Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Θεσ/νίκη εργοδότης MY COMPANY PROJECTS O.E. περιοχή Θεσσαλονίκη 01-04-2016
full-time Στέλεχος Πωλήσεων Θεσσαλονίκη εργοδότης MY COMPANY PROJECTS O.E. περιοχή Θεσσαλονίκη 01-04-2016
full-time WEB DEVELOPER εργοδότης MY COMPANY PROJECTS O.E. περιοχή Θεσσαλονίκη 02-02-2016