θέσεις εργασίας για: Infosys BPO

full-time French Speaking Customer Support εργοδότης Infosys BPO περιοχή Brno, Czech Republic 10-09-2012
full-time E-Commerce IT Specialist with German εργοδότης Infosys BPO περιοχή Brno, Czech Republic 10-09-2012
full-time Greek Software Support Analyst εργοδότης Infosys BPO περιοχή Brno, Czech Republic 30-08-2012
full-time Dutch or Danish speaking IT Software Support Analysts εργοδότης Infosys BPO περιοχή Czech republic 13-07-2012
full-time German Speaking Team Leaders – Contact Centre εργοδότης Infosys BPO περιοχή Czech republic 13-07-2012
full-time German Speaking Customer Support εργοδότης Infosys BPO περιοχή Czech republic 13-07-2012
full-time IT Support Analyst Team Leader with Greek language εργοδότης Infosys BPO περιοχή Czech republic 13-07-2012
full-time E-Commerce IT Specialist - German language skills εργοδότης Infosys BPO περιοχή Brno, Czech Republic 25-06-2012
full-time German Speaking Customer Support εργοδότης Infosys BPO περιοχή Brno, Czech Republic 15-06-2012
full-time French Speaking Customer Support εργοδότης Infosys BPO περιοχή Brno, Czech Republic 15-06-2012
full-time Software Application support with Polish and Russian language εργοδότης Infosys BPO περιοχή Brno, Czech Republic 21-05-2012
full-time Software Application support with Romanian and Hungarian language εργοδότης Infosys BPO περιοχή Brno, Czech Republic 21-05-2012
full-time Software Application support with Turkish εργοδότης Infosys BPO περιοχή Brno, Czech Republic 21-05-2012
full-time Software Application support with Portuguese εργοδότης Infosys BPO περιοχή Αθήνα 21-05-2012
full-time French Speakers - Commencez votre carrière IT ! εργοδότης Infosys BPO περιοχή Brno, Czech Republic 21-05-2012
full-time French speakers – start your career in IT! εργοδότης Infosys BPO περιοχή Brno, Czech Republic 16-05-2012
full-time Kundenberater εργοδότης Infosys BPO περιοχή Brno, Czech Republic 16-05-2012
full-time German speakers - start your career in IT! εργοδότης Infosys BPO περιοχή Brno, Czech Republic 16-05-2012