θέσεις εργασίας για: Gameworld

freelance 2D/3D Graphics Artist for Game Development Company εργοδότης GameWorld περιοχή Αθήνα 27-05-2013
freelance 2D Artist (Concept and GUI) εργοδότης GameWorld περιοχή Αθήνα 26-11-2012
freelance PHP and Flash Developers εργοδότης Gameworld περιοχή Αθήνα 26-03-2012
part-time Developers for Online Games εργοδότης Gameworld περιοχή Αθήνα 18-03-2012
full-time Game Developer εργοδότης Gameworld περιοχή Αθήνα 05-10-2011
full-time Graphics Designer - Animator for Games εργοδότης Gameworld περιοχή Αθήνα 05-10-2011
part-time Graphics Designer εργοδότης Gameworld περιοχή Αθήνα 19-08-2011