θέσεις εργασίας για: AMD Telecom S.A.

full-time Senior Software Developer (Thessaloniki) εργοδότης AMD Telecom S.A. περιοχή Θεσσαλονίκη 24-06-2015
full-time Senior Database Developer (Thessaloniki) εργοδότης AMD Telecom S.A. περιοχή Θεσσαλονίκη 24-06-2015
full-time Sr Linux System Administrator εργοδότης AMD Telecom S.A. περιοχή Θεσσαλονίκη 24-06-2015
full-time System Administrator εργοδότης AMD Telecom S.A. περιοχή Θεσσαλονίκη 27-07-2011