αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
4

υποψήφιοι

full time Senior Software Engineer PHP-Drupal (SEP1201)

at EWORX A.E. περιοχή Αθήνα

Περιγραφή:
 • Ανάπτυξη λογισμικού ως μέλος ομάδας που υλοποιεί έργα για ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
 • Τεκμηρίωση και επαλήθευση πηγαίου κώδικα. Προετοιμασία κειμένων τεχνικής τεκμηρίωσης του λογισμικού.
 • Συμμετοχή στην ομάδα τεχνικών δοκιμών, έλεγχος αποδοχής συστήματος (testing, debugging).
 • Συμμετοχή στην εγκατάσταση της εφαρμογής (παραμετροποίηση, συμμετοχή στη σύνταξη οδηγιών χρήσης και στην εκπαίδευση των χρηστών).


Απαιτούμενα προσόντα:
 • Εκτενής εμπειρία σε PHP και Drupal 7.
 • Άριστη γνώση των τεχνολογιών του Διαδικτύου (HTTP, HTML, XML, JavaScript, CSS).
 • Εμπειρία τουλάχιστο δύο χρόνων στις τεχνολογίες που ζητούνται.
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη server side εφαρμογών.
 • Πολύ καλή γνώση των αρχών αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.
 • Εμπειρία σε SQL, σχεδιασμό βάσεων δεδομένων και query performance analysis.
 • Εμπειρία σε PEAR και unit testing frameworks (PHPUnit), XDebug.
 • Καλή γνώση IDE (π.χ. NetBeans, Eclipse κλπ).
 • Διάθεση για δημιουργική εργασία.
 • Αναλυτική σκέψη, ομαδικό πνεύμα και επιθυμία για συνεχή μάθηση.
 • Πανεπιστημιακό ή ισότιμο πτυχίο στη ανάπτυξη λογισμικού ή συγγενές αντικείμενο.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.


Πρόσθετα προσόντα:
 • Γνώση σε frameworks, όπως CakePHP, CodeIgniter, Zend, Symfony, Yii.
 • Γνώση Modelling Languages (UML).


Η εταιρία παρέχει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Συνεχής εκπαίδευση και ανταλλαγή γνώσεων.
 • Φιλικό περιβάλλον.
 • Εργασία σε σημαντικά έργα υψηλής προβολής.« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 01-02-2012
εμφανίσεις: 2181 φορές