αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
6

υποψήφιοι

full time PHP Web Developer

at Nelios.com περιοχή Αθήνα

Περιγραφή:

Ψάχνουμε Web Developer με τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου και tailor made websites χρησιμοποιώντας MVC PHP Frameworks. Συγκεκριμένα:

Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου
Κατασκευή Tailor Made Websites
Versioning του κώδικα, Testing και δημιουργία Documentation
Βασική Διαχείριση Servers (Linux, Apache, MySQL)Απαιτούμενα προσόντα:

Εμπειρία στη χρήση MVC PHP Frameworks όπως CodeIgniter, Yii, CakePHP
Αντικειμενοστραφής προσέγγιση (OO PHP)
Άριστη γνώση HTML, XML, JavaScript, jQuery, CSS
Εμπειρία στη χρήση και ανάπτυξη Web Services (XML, SOAP, SOA κτλ)
Εμπειρία σε unit testing (PHPUnit, XDebug)
Εμπειρία σε ανάπτυξη Server Side εφαρμογών
Εμπειρία σε Data Caching (memCache, APC κτλ)
Εμπειρία με βάσεις δεδομένων MySQL, καθώς και δυνατότητα ανάλυσης απόδοσης SQL queries
Εμπειρία σε χρήση εργαλείων client-side debug όπως Firebug, Developer Tools
Εμπειρία χρήσης IDE (Eclipse, NetBeans)Πρόσθετα προσόντα:

Αναλυτική σκέψη, ομαδικό πνεύμα και διάθεση για μάθηση
Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση
Δυνατότητα λειτουργίας υπό πίεση
Δυνατότητα λειτουργίας σε ομάδα ή αυτόνομα
Οργανωτικός/ή
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφωρικά και γραπτά)Η εταιρία παρέχει:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Φιλικό περιβάλλον εργασίας
Δυνατότητα εξέλιξης
« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 02-11-2011
εμφανίσεις: 2919 φορές