αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
10

υποψήφιοι

freelance freelance web developer @ qbase

at Q base R&D περιοχή Ιωάννινα

Περιγραφή:

Η Q base R&D, εταιρία πληροφορικής που εδρεύει στα Ιωάννινα, αναζητά άτομο για να ενταχθεί στην ομάδα της. Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η υλοποίηση ιστοσελίδων και η ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων σε επίπεδο κώδικα ανάλογα με το έργο, η ενημέρωση του κώδικα σε περίπτωση σφαλμάτων ασφαλείας και η παρακολούθηση για την σωστή λειτουργία των ιστοσελίδων. Η qbase αναλαμβάνει σεμινάρια εκπαίδευσης για την καλύτερη ολοκλήρωση μέσα στην ομάδα.Απαιτούμενα προσόντα:

Οι απαιτούμενες γνώσεις σε τεχνικό επίπεδο είναι: *Γνώση της γλώσσας προγραμματισμού PHP *Γνώση Cascading Style Sheets (CSS) *Γνώση του διακομιστή βάσεων δεδομένων MySQL *Γνώση του διακομιστή ιστού Apache *Εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management Systems – CMS)Πρόσθετα προσόντα:

Το περιβάλλον εργασίας στην qbase βασίζεται στην ομοιογενή λειτουργία της ομάδας και στην συνεχή ανάπτυξη των ικανοτήτων της στις τεχνολογίες διαδικτύου γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για γνώση της αγγλικής γλώσσας. Θετικά θα αξιολογηθεί η γνώση και χρήση του λειτουργικού συστήματος Linux και η χρήση του Drupal CMS. Θα συνεκτιμηθεί επίσης η εμπειρία σε υλοποίηση έργων όπου απαιτείται ομαδική εργασία και η διαχείριση πολλαπλών εργασιών. Απευθυνθείτε στο info_[ΑΤ]_qbase.gr για το βιογραφικό και την συνοδευτική επιστολή (μόνο αρχεία pdf).Η εταιρία παρέχει:

Σεμινάρια κατάρτισης εάν απαιτείται.
« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 08-02-2011
εμφανίσεις: 1686 φορές