αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
5

υποψήφιοι

full time QA Engineer

at IT GOOD NEWS SERVICES ΙΚΕ περιοχή Αθήνα

Περιγραφή:

Seated is looking for a passionate and skilled Software Tester to be a member of our autonomous and cross-functional engineering teams. As a Software Tester in Seated, we expect you to contribute to the development of high-quality apps and work in iterations having the responsibility of testing in terms of UI/UX, functional tests, content and performance tests in all life cycles of software development.Απαιτούμενα προσόντα:

Responsibilities

Creating and following product test plans Writing and following test cases covering features and functionality Performing software testing for mobile apps Identifying and documenting defects with steps to reproduce and proper justification Performing iteration, release, smoke and regression testing as needed Be a member of a Scrum team, participating in Scrum ceremonies, giving input regarding effort and complexity of features Act as a user ambassador, working closely with product people

What You Need

At least 5 years of experience working as a Software Tester on Mobile or Web platforms Solid understanding of Software Development Life Cycle Knowledge of any bug tracking and reporting tool (Jira, Zephyr, TestRail) Basic version control tools knowledge (Git, SVN) Excellent English Strong analytical mind and collaboration skills Comfortable working with cross-functional and multi-cultural teams Agile mindset. Prior experience in Agile frameworks is a plus Basic programming in any programming language is a plus BDD or testing automation experience is a plus

Πρόσθετα προσόντα:


Η εταιρία παρέχει:« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 10-09-2019
εμφανίσεις: 1402 φορές