αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
1

υποψήφιος

full time Senior iOS Developer

at PROGEKTA EUROPE P.C. περιοχή Αθήνα

Περιγραφή:

If you are a self-motivated, driven and passionate iOS developer, this is a job description for you.

As a Progektan (Software Developer within Progekta Europe) you will:

 • Design and build advanced applications for the iOS platform.
 • Maintain existing applications and implement new features.
 • Continuously discover, evaluate, and adopt new technologies to maximize development efficiency.
 • Be involved in product development, understand the specifics of target industries and develop excellent UX.


Απαιτούμενα προσόντα:
 • Proficient with Objective-C and Swift.
 • Experience with iOS frameworks such as Core Data, Core Animation, etc.
 • Experience with offline storage, threading, and performance tuning.
 • Familiarity with RESTful APIs to connect iOS applications to back-end services.
 • Understanding of Apple’s design principles and interface guidelines.
 • Knowledge of low-level C-based libraries is preferred.
 • Knowledge of advanced design patterns and app architectures.
 • Experience with performance and memory tuning tools.
 • Familiarity with cloud message APIs and push notifications.
 • Knack for benchmarking and optimization.
 • Knowledge of other web technologies and UI/UX standards.
 • Proficient understanding of code versioning tools like Git.
 • Working experience with commonly used 3rd party libraries and services.
 • Have built an approved store App.


Πρόσθετα προσόντα:


Η εταιρία παρέχει:

- Competitive salary based on your experience and abilities – Nice working environment – Full time job
« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 25-07-2019
εμφανίσεις: 1046 φορές