αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
2

υποψήφιοι

freelance PHP Stack

at SimpleApps περιοχή Αθήνα

Περιγραφή:

We are looking for a PHP Developer who is dedicated to the craft, writes code that they are proud of and can hit the ground running.

Join team developing a PHP REST API which will be used as a backend for Mobile App. The API will support User and Content management which are stored in a MySQL DB. Users will be able to register, login and read or write content. The API is designed with security in mind so JWT is used for Authentication.
You will be a part of a full-stack creative team that is responsible for all aspects of the ongoing software development from the initial specification, through to developing, testing and launching.

We are working with PHP Slim 3 but experience with other Frameworks is welcome.



Απαιτούμενα προσόντα:

• Proven software development experience in PHP
• Good knowledge of relational databases, version control tools and of developing web services
• Good knowledge of Slim MicroFramework or Laravel
• Passion for best design and coding practices and a desire to develop new bold ideas



Πρόσθετα προσόντα:


Η εταιρία παρέχει:

• Flexible hours & remote work
• Competitive salary

How To Apply
With your application, make sure to include the following: – Links to your resume, portfolio or Linkedin profile. – Submit any Git repository links, or zip files where we can review your code quality, code style and patterns.




« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 21-03-2019
εμφανίσεις: 777 φορές