αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
4

υποψήφιοι

full time 3D Developer (Generalist)

at SQLearn περιοχή Αθήνα

Περιγραφή:

This is a 3D generalist position, with an emphasis on 3D character animation. You’ll be part of a rapidly growing team and your tasks will be to produce 3D animated shorts.

Weekly tasks:

Animate 3D characters in 3Ds Max using CAT.
Rig and animate camera and assets in the scenes.
Import models and set up scenes in 3ds Max, including lighting for V-Ray.
Create low and high poly 3D models and environments.
Create textures and materials for the models with Max’s material editor.
Utilize the V-Ray plug in 3Ds Max to render the animations.Απαιτούμενα προσόντα:

Significant professional experience is preferred. Candidates should be:

Proficient in 3Ds Max interface, tools and plug-ins.
Proficient in 3D Character animation
Proficient in Photoshop for image manipulation and texturing.
Experienced with the full CGI production pipeline.
Work within deadlines.
Candidates should send their CV and links to projects, creative portfolio. You will have to maintain a consistent style while individually tailoring to the specific conventions and guidelines for every animation.Πρόσθετα προσόντα:

Knowledge of Zbrush 2018, Substance Painter 2018 or Quixel Suite 2.0 will be considered a plus.Η εταιρία παρέχει:

Full-time employment
Great working environment
Be part of a great team leading the e-learning industry in Greece
« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 17-10-2018
εμφανίσεις: 609 φορές