αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
0

υποψήφιοι

full time Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος (Κωδικός Θέσης: TM2)

at qmetric περιοχή Θεσσαλονίκη

Περιγραφή:

Η εταιρεία-πελάτης

Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των Αγροτικών Εφοδίων με δυναμική παρουσία και στο εξωτερικό. Διακρίνεται για την πολυσχιδή δραστηριότητα της και τα καινοτόμα, ποιοτικά προϊόντα της.

Η θέση

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα αναφέρεται στο Διευθυντή Παραγωγής και θα έχει ως σκοπό την εύρυθμη τεχνική και παραγωγική υποστήριξη των λειτουργιών της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του/της θα περιλαμβάνουν:

• Συντονισμός και επίβλεψη της εκτέλεσης από τους τεχνικούς των προγραμματισμένων και έκτακτων εργασιών σε Θερμοκήπια, εξοπλισμό Θερμοκηπίων, στο σύστημα άρδευσης-λίπανσης και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εταιρείας
• Διασφάλιση ομαλής λειτουργία όλου του εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής με μειωμένο κόστος λόγω φθορών και ανταλλακτικών
• Προγραμματισμός εργασιών συντήρησης και επισκευών
• Έλεγχος υφισταμένων για την τήρηση του πλάνου συντηρήσεων, με έμφαση στην πρόβλεψη πιθανόν βλαβών
• Παραγγελία κατάλληλων υλικών και ανταλλακτικών
• Συνεργασία και επίβλεψη εργασιών με εξωτερικούς εργολάβους
• Τεχνική υποστήριξη παραγωγικής διαδικασίας της εταιρείας.Απαιτούμενα προσόντα:

Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα απαιτητικά καθήκοντα της θέσης του Υπεύθυνου Τεχνικού Τμήματος, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:

• Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, κατά προτίμηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
• Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Εμπειρία στη διαχείριση, έλεγχο και εποπτεία ομάδας
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
• Συνεργατικό και ομαδικό πνεύμαΠρόσθετα προσόντα:


Η εταιρία παρέχει:

Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης του Υπεύθυνου Τεχνικού Τμήματος, σας προσφέρονται τα ακόλουθα:

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης
• Άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δομημένο και ομαδικό περιβάλλον εργασίας.

Ενδιαφέρεστε;

Διακρίνεστε για τις ισχυρές τεχνικές σας γνώσεις ,καθώς και για την ικανότητα να οργανώνετε να προγραμματίζετε και να επιβλέπετε τεχνικές εργασίες και εργασίες συντήρησης;

Επιθυμείτε να συνεχίσετε την ήδη επιτυχημένη καριέρα σας και να εξελιχθείτε στο πλαίσιο μίας μεγάλης και αξιόπιστης εταιρείας;

Εάν ναι, τότε μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας
« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 13-09-2017
εμφανίσεις: 1373 φορές