αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
0

υποψήφιοι

full time Account Manager

at qmetric περιοχή Θεσσαλονίκη

Περιγραφή:

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα έχει ως σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής πωλήσεων στην περιοχή ευθύνης του/της, διενεργώντας επαφές με υπάρχοντες αλλά και δυνητικούς πελάτες. Θα ενταχθεί στη Διεύθυνση Πωλήσεων και θα αναφέρεται στο Διευθυντή Πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του/της θα περιλαμβάνουν:

• Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου
• Ανάπτυξη νέου πελατολογίου
• Συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων προϊόντων σε συνεργασία με τους πελάτες
• Ανάλυση αγοράς και παρακολούθηση του ανταγωνισμού
• Σχεδιασμός προσέγγισης νέων αγορών
• Διερεύνηση αναγκών πελατών και παροχή κατάλληλων λύσεων για την κάλυψή τους
• Σύνταξη ημερήσιων, εβδομαδιαίων και μηνιαίων αναφορών
• Σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού των Πωλήσεων Εξωτερικού στην περιοχή ευθύνης του/της
• Διαχείριση εισπράξεων.Απαιτούμενα προσόντα:

Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα απαιτητικά καθήκοντα της θέσης του Συμβούλου Πωλήσεων, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:

• Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Χημικών Μηχανικών
• Μεταπτυχιακό τίτλο (επιθυμητός)
• Εμπειρία σε διεθνείς πωλήσεις (αγορές εξωτερικού), ιδανικά σε Βιομηχανικό προϊόν
• Άριστη Γνώση Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας (γραπτή & προφορική επικοινωνία)
• Εξαιρετική ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
• Ικανότητα επίτευξης στόχων σε συνθήκες πίεσης
• Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
• Πελατοκεντρική αντίληψη
• Συνεργατικό και ομαδικό πνεύμα
• Δυνατότητα συχνών ταξιδιών στο εξωτερικό
• Άριστη γνώση MS OfficeΠρόσθετα προσόντα:


Η εταιρία παρέχει:

Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης του/της Account Manager, σας προσφέρονται τα ακόλουθα:

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ατομικό πρόγραμμα Ασφάλισης
• Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης
• Άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δομημένο και ομαδικό περιβάλλον εργασίας.
« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 21-08-2017
εμφανίσεις: 567 φορές