αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
0

υποψήφιοι

part time Γραμματεία Θεσ/νίκη

at MyCompany Finance περιοχή Θεσσαλονίκη

Περιγραφή:

Η My Company Finance , σύμβουλοι επιχειρήσεων και στρατηγικής ανάπτυξης , στα πλαίσια ανάπτυξης τoυ
τμήματος υποστήριξης πελατών σε Ρωσία και Ουκρανία , ζητά να προσλάβει Γραμματειακή Υποστήριξη για τα
γραφεία της Θεσσαλονίκης:

  • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση υπαρχόντων πελατών (Ρωσία και Ουκρανία )

κατ’ ιδίαν συναντήσεις με πελάτες
καθημερινή διευθέτηση εταιρικών θεμάτων

Έδρα Εταιρίας & Υποψηφίου: Θεσσαλονίκη-κέντρο

Αρμοδιότητες Υποψήφιου

Καθημερινή τηλεφωνική ενημέρωση και εξυπηρέτηση νέων και υπαρχόντων πελατών
Καθημερινή καθοδήγηση πελατών και διαχείριση-διαπραγμάτευση πελατολογίου
Προώθηση-Πώληση προϊόντων & υπηρεσιών σε νέο δυνητικό πελατολόγιο
Τηλεφωνική υποστήριξη και αλληλογραφία σε πελατολόγιο Ρωσίας και Ουκρανίας
Εντοπισμός αναγκών & τηλεφωνική διαπραγμάτευση με νέο ή υπάρχοντα
πελάτη με σκοπό και την εξυπηρέτηση
Διερμηνεία σε συζητήσεις με δυνητικούς πελάτες , μεταφράσεις κειμένων

αποστολή cv στο info@mycompanyfinance.gr, έχοντας σαν τίτλο το “Secretary_MycFinance”Απαιτούμενα προσόντα:

Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίου**

Άριστη / Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής , Ρώσικης και Ουκρανικής γλώσσας, σε επίπεδο καθημερινής
επικοινωνίας με πελάτη (Απαιτείται η πολύ καλή κατανόηση και η
ευχέρεια στον απλό, καθημερινό, γραπτό και προφορικό λόγο)
Εμπειρία στην εξυπηρέτηση και διαχείριση πελάτη
Προϋπηρεσία σε προγενέστερο εργασιακό περιβάλλον
Εμπειρία σε προσωπικές ή τηλεφωνικές πωλήσεις B2B (όχι telemarketing)
Πολυ καλές επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες
Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ – θα εκτιμηθεί
Άνδρες ή Γυναίκες, ηλικίας έως 38 ετών
Άριστη γνώση MS OFFICE & Internet
Καλή γνώση & χρήση της Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρεςΠρόσθετα προσόντα:


Η εταιρία παρέχει:

Προσφέρονται

Σταθερός Μηνιαίος Μισθός και Bonus επίτευξης στόχων
Άμεση πρόσληψη
Ιατρική κάλυψη
Εκπαίδευση (τόσο σε πρώτο επίπεδο όσο και on-the-job)
Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον
Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε να αποστέλλονται ΑΥΣΤΗΡΑ μόνο βιογραφικά που πληρούν τις
παραπάνω προϋποθέσεις. Βιογραφικά που δεν πληρούν τις βασικές
προϋποθέσεις δεν θα απαντώνται.
« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 01-11-2016
εμφανίσεις: 1445 φορές