αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
3

υποψήφιοι

freelance Προγραμματιστής Εφαρμογών C# & .NET και SQL (Εξωτερικός Συνεργάτης)

at GMG DIAGNOSTICS ΕΠΕ περιοχή Αθήνα

Περιγραφή:

Η GMG Diagnostics αναζητά έναν Προγραμματιστή Εφαρμογών C# & .NET και SQL (εξωτερικό συνεργάτη). Περιγραφή Θέσης: Ο Προγραμματιστής Εφαρμογών θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού της IVR πλατφόρμας και θα έχει την επικοινωνία με τον προμηθευτή και τον πάροχο τηλεπικοινωνίας για τον συντονισμό και την υλοποίηση των νέων έργων.

Καθήκοντα:
• Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού με κωδικοποιημένες γλώσσες C# & .Net και SQL
• Δημιουργία τεχνικών προδιαγραφών και σχέδια δοκιμής που θα δείχνουν πως θα αναπτυχθούν τα προγράμματα τους ώστε να συναντήσουν τις απαιτήσεις του έργου
• Δοκιμές νέων προγραμμάτων και ανίχνευση σφαλμάτων.
• Ανάπτυξη υπαρχόντων προγραμμάτων αναλύοντας και αναγνωρίζοντας τομείς που θέλουν τροποποίηση.
• Διαλειτουργικότητα των υπαρχόντων προϊόντων λογισμικού και σύνδεση ασύμβατων πλατφορμών, ώστε να συνεργαστούν μεταξύ τους.

Βιογραφικά: Fax: 210-2934751 / E-mail: info@gmg.gr / Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-2934752.Απαιτούμενα προσόντα:

Προφίλ Υποψηφίου:
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση εργασίας με χρήση γλωσσών προγραμματισμού C#& .Νet και SQL
• Προϋπηρεσία σε ανάπτυξη αντίστοιχων εφαρμογών θα συνεκτιμηθεί
• Άριστες γνώσεις βάσης δεδομένων SQL server
• Επιθυμητή γνώση Web Application development με χρήση HTML, CSS and Javascript καθώς και γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλοντα Android
• Iκανότητα ανάλυσης και καθορισμού προδιαγραφώνΠρόσθετα προσόντα:


Η εταιρία παρέχει:« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 04-07-2016
εμφανίσεις: 1150 φορές