αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
0

υποψήφιοι

full time iOS Developer

at Nobilissimus Apps περιοχή Θεσσαλονίκη

Περιγραφή:

We are looking for an iOS Developer who possesses a passion for pushing mobile technologies to the limits & will work with our team of talented engineers to design & build the next generation of our mobile applications.

Responsibilities

 • Design & build advanced applications for the iOS platform;
 • Collaborate with cross-functional teams to define, design & ship new features;
 • Unit-test code for robustness, including edge cases, usability & general reliability;
 • Work on bug fixing & improving application performance;
 • Continuously discover, evaluate & implement new technologies to maximize development efficiency.


Απαιτούμενα προσόντα:
 • BS/MS degree in Computer Science, Engineering or a related subject;
 • 2+ years of software development experience;
 • 1+ years of iOS development;
 • Have published one or more iOS apps in the app store;
 • Familiarity with Objective-C & Cocoa Touch, some Swift experience is a plus;
 • Experience working with iOS frameworks such as Core Data & Core Location;
 • Experience with third-party libraries & APIs, package managers & Version Control Systems (Git) is a plus;
 • Experience working with http requests;
 • Working knowledge of the general mobile landscape, architectures, trends & emerging technologies.


Πρόσθετα προσόντα:


Η εταιρία παρέχει:



« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 23-11-2015
εμφανίσεις: 881 φορές