αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
3

υποψήφιοι

full time DevOps/System Administrator

at EveryPay S.A περιοχή Αθήνα

Περιγραφή:

Ζητείται Μηχανικός ο οποίος θα συμμετέχει στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή πολιτικών, διαδικασιών, προτύπων και οδηγιών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, θα σχεδιάζει και συμμετέχει στην υλοποίηση τεχνολογικών μηχανισμών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, θα διαχειρίζεται τα συστήματα ασφάλειας δικτυακών-πληροφοριακών συστημάτων όπωs ενδεικτικά είναι datacenter firewalls, web/database application firewalls, intrusion detection systems, endpoint protection systems, email and web content security systems, θα εκτελεί περιοδικές αξιολογήσεις κινδύνου σε τεχνικό επίπεδο, σχετικές με την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων (Technical Vulnerability Assessments), θα συμμετέχει στις ενέργειες αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας που αφορούν στα πληροφοριακά συστήματα, θα συμμετέχει στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση Σχεδίων Ανάκαμψης από Καταστροφή.Απαιτούμενα προσόντα:
 • Εμπειρία στη διαχείριση, monitoring, profiling *nix-like συστημάτων (Linux/FreeBSD)
 • Εργαλειακή χρήση τουλάχιστον μία γλώσσας
 • Καλό υπόβαθρο σε δίκτυα και υπηρεσίες IP (π.χ. smtp/imap, http, dns, κ.ο.κ.)
 • Εξοικείωση με εργαλεία και τεχνικές DevOps (π.χ. Configuration Management tools/VCS όπως το Puppet ή το Chef)
 • Security Awareness
 • Σχεδίαση και υλοποίηση υποδομής απαιτητικών εφαρμογών Web π.χ.
 • High Availability/Fail Over/Load Balancing (π.χ. HaProxy, Hearbeat/Pacemaker, CARP)
 • File και Database Replication (π.χ. DRDB, PostgreSQL),
 • OS και Hardware Virtualisation (π.χ. Vmware ESXI, Linux KVM, XEN, FreeBSD Jails)
 • Performance/Scalability testing, Database Optimisation


Πρόσθετα προσόντα:
 • Επαφή με οποιεσδήποτε τεχνολογίες που δείχνουν ενδιαφέρον για το αντικείμενο


Η εταιρία παρέχει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άνετο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα συμμετοχής εξέλιξης σε μια νέα, ευέλικτη εταιρεία που στοχεύει σε ενδιαφέροντα και καινοτόμα projects« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 22-06-2015
εμφανίσεις: 1018 φορές