αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
1

υποψήφιος

full time Senior Software Developer

at Laboratory of Automatic Control and Informatics περιοχή Αθήνα

Περιγραφή:

We are looking for a

Senior Software Developer

to be in charge of building up a strong and agile development team in Athens, Greece, with main focus on data processing for the natural gas and oil industry.Απαιτούμενα προσόντα:

• Degree in Computer Science or Engineering (or equivalent experience)
• More than 10 years of software development experience
• Experience in the following programming languages: C#, TSQL, JavaScript, jQuery (used for developing Web Applications)
• In depth experience with OO software design principles and their application
• In depth knowledge of software design-patterns and their applications as well as development-quality criteria
• In depth experience with C# idioms
• In depth experience with multithreaded applications and asynchronous patterns
• In depth experience with test-driven development and continuous-integration
• Experience with distributed systems
• Experience in SCRUM
• More than 3 years of experience in the development on .NET technology
• More than 3 years of data base design and development (MS SQL Server)
• Excellent written, verbal and visual communication skills (English speaking, reading, writing)
• Excellent analytical, troubleshooting and problem solving skills
• Strong teamwork skills
• Desire to learn new skills and techniques
• Highly motivated, organized and success-orientedΠρόσθετα προσόντα:


Η εταιρία παρέχει:

Excellent salary, depending on qualifications
« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 04-02-2015
εμφανίσεις: 1024 φορές