αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
1

υποψήφιος

full time Web Developer ως συνεργάτης σε φιλόδοξο start up

at aeonzeed περιοχή Αθήνα

Περιγραφή:

Αναζητούμε συνεργάτη web developer με εμπειρία στις βάσεις δεδομένων με σκοπό την ανάπτυξη ιστοσελίδας ιδιαίτερων αγγελιών. Η ιδέα πρόκειται για κατοχυρωμένη πνευματική ιδιοκτησία, για την οποία έχει διενεργηθεί στατιστική έρευνα αγοράς. Η όλη διαδικασία συνιστά ένα start up, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος θα λειτουργήσει ως ισότιμος μέτοχος, κι όχι ως υπάλληλος, εννοώντας πως άπνατες που συμμετέχουμε στο project θα αμειφθούμε ποσοστιαία μετά την πρώτη πώληση υπηρεσιών.Απαιτούμενα προσόντα:

Ο συνεργάτης μας πρέπει να έχει εμπειρία στο ζητούμενο αντικείμενο, να μπορεί να σηκώσει μόνος του το όλο project αναφορικά με το κομμάτι του developing και σε ορισμένο χρόνο.Πρόσθετα προσόντα:


Η εταιρία παρέχει:

Η εταιρία θα παρέχει μόνιμο ποσοστό αντί μισθού της τάξεως του 10% επί των κερδών.
« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 14-12-2014
εμφανίσεις: 1316 φορές