αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
2

υποψήφιοι

full time Ερευνητής Α (Ref. Code: SR-RS-A)

at Mobile Media A.E. περιοχή Αθήνα

Περιγραφή:

H MobileMedia, μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες στο χώρο του mobile marketing, αναζητά ερευνητές και τεχνικό για την κάλυψη των αναγκών του τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας. Η Mobile Media, πρωταγωνιστεί διεθνώς σε καμπάνιες επικοινωνίας και μάρκετινγκ μέσω κινητής τηλεφωνίας και είναι μία από τις εταιρείες που διαχρονικά διαμορφώνουν την ανάπτυξη των υπηρεσιών επικοινωνίας μέσα από το συγκεκριμένο κανάλι.
Στα πλαίσια του προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” της Γ.Γ.Ε.Τ., η εταιρεία αναζητά τα ακόλουθα άτομα για τη στελέχωση του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης:

Επίπεδο Σπουδών: Διδακτορικό Δίπλωμα
Ειδικότητα: Πηροφορική η Μαθηματικές Επιστήμες, επιθυμητή η εμπειρία σε μεθόδους Μηχανικής Μάθησης.
Αντικείμενο Θέσης:
 ανάπτυξη μεθόδων μηχανικής μάθησης για την για μεγιστοποίηση οφέλους interactive υπηρεσιών μάρκετινγκ / content
 υπεύθυνος για την μελέτη υπάρχων μεθόδων, την προσαρμογή τους στα πλαίσια και στις ιδιαιτερότητες των interactive υπηρεσιών μάρκετινγκ, και την ανάπτυξη νέων μεθόδων
 υπεύθυνος για υπολογιστικά και εμπειρικά τεστ των μεθόδωνΑπαιτούμενα προσόντα:

• Διδακτορικό δίπλωμα στη Πληροφορική ή Μαθηματικές Επιστήμες (Μαθηματικά, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα, Θεωρία Αποφάσεων, Επιστήμη του Μάρκετινγκ)
• Δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (ή αποδεδειγμένα 6μηνη ανεργία σε περίπτωση μη δυνατότητας έκδοσης δελτίου ανεργίας λόγω επαγγέλματος)Πρόσθετα προσόντα:

MATLAB
• Εμπειρία σε μεθόδους μηχανικής μάθησης
• Εμπειρία σε business analytics
• Εμπειρία σε μεθόδους βελτιστοποίησης
• Εμπειρία σε μεθόδους clustering/segmentationΗ εταιρία παρέχει:

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 – Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις»
Αποστολή βιογραφικών (με αναγραφή του Ref. Code) στο: info@mobilemedia.gr
« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 04-11-2014
εμφανίσεις: 2038 φορές