αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
4

υποψήφιοι

full time Video game developer

at Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος περιοχή Αθήνα

Περιγραφή:

Το Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων (ISL) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος ζητά άτομα για την κάλυψη μιας(1) θέσης video game developer.Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών ΗΥ, ή τμημάτων Σχολής θετικών Επιστημών.

-Να έχουν άριστη γνώση του περιβάλλοντος ανάπτυξης Microsoft Visual Studio και ειδικότερα εμπειρία στα παρακάτω:

· Στην ανάπτυξη παιχνιδιών σε C/C++, C#.

· Στην ανάπτυξη εφαρμογών 3D γραφικών

– Άριστη γνώση Αγγλικής -Μεταπτυχιακοί τίτλοι θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν

Πρόσθετα προσόντα:

- Γνώσεις και εμπειρία OpenGL. – Γνώσεις και εμπειρία σε version control systems SVN/Git.Η εταιρία παρέχει:« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 04-10-2013
εμφανίσεις: 1012 φορές