αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
4

υποψήφιοι

full time Προγραμματιστής

at Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος περιοχή Αθήνα

Περιγραφή:

Το Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων (ISL) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος ζητά άτομα για την κάλυψη μιας(1) θέσης προγραμματιστή.Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών ΗΥ, ή τμημάτων Σχολής θετικών Επιστημών.

1. Να έχουν άριστη γνώση του περιβάλλοντος ανάπτυξης Microsoft Visual Studio και ειδικότερα εμπειρία στα παρακάτω:

· Στην ανάπτυξη επιστημονικών εφαρμογών σε C/C++, C#.

· Στην ανάπτυξη εφαρμογών βάσεων δεδομένων κατά προτίμηση Microsoft SQL Server.

· Στην ανάπτυξη εφαρμογών 3D γραφικών

2. Στην ανάπτυξη εφαρμογών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

3. Να έχουν πολύ καλή γνώση σε ανάπτυξη εφαρμογών παράλληλου προγραμματισμού (GPU Programming, e.g. Cuda & OpenCL).Πρόσθετα προσόντα:


Η εταιρία παρέχει:« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 04-10-2013
εμφανίσεις: 796 φορές