αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
1

υποψήφιος

full time Graphic Design

at Career In Progress περιοχή Αθήνα

Περιγραφή:

Εταιρεία Διοργάνωσης Εκδηλώσεων στην Αθήνα, ζητά να καλύψει θέση Graphic Designer .Απαιτούμενα προσόντα:

Απαραίτητες Προϋποθέσεις :
• Έως 30 ετών
• Πτυχίο Γραφιστικής
• Αποδεδειγμένη Γνώση Αγγλικών σε επίπεδο Proficiency
• Excellent Knowledge Photoshop, Illustrator, In Design, Office
• Δείγμα εργασιών (portfolio)
• Προαιρετική Γνώση Flash, Corel, Max Premier θα ληφθεί θετικά υπόψη
• Προϋπηρεσία 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση θα ενισχύσει την υποψηφιότηταΠρόσθετα προσόντα:

Η θέση θα καλυφθεί από άτομο οργανωτικό, δημιουργικό, γρήγορο, με δεξιότητες αποδοτικότητας υπό συνθήκες πίεσης και με ομαδικό πνεύμα.Η εταιρία παρέχει:

Παρακαλούμε αποστείλατε Βιογραφικό Σημείωμα και δείγμα εργασιών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, info@careerinprogress.gr
« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 23-08-2013
εμφανίσεις: 1786 φορές