αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
2

υποψήφιοι

full time Δύο (2) θέσεις εργασίας πληροφορική

at MPASS ΕΠΕ περιοχή Χαλάνδρι

Περιγραφή:

Η εταιρεία MPASS καινοτόμες υπηρεσίες πληροφορικής και προώθησης ΕΠΕ με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής ανακοινώνει τις ακόλουθες δύο (2) θέσεις εργασίας:

• Ένα (1) μηχανικό ή προγραμματιστή Η/Υ και πληροφορικής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και 5ετή εμπειρία
• Ένα (1) μηχανικό ή προγραμματιστή Η/Υ και πληροφορικής με προπτυχιακό τίτλο

Οι υποψήφιοι για τη θέση 1 να στείλουν βιογραφικό, αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πιστοποιητικά ιδιότητας ανέργου και βεβαίωση προϋπηρεσίας στην ηλεκτρονική δ/νση jobs_at_mpass.gr με αντικείμενο (Subject) του email HR_CS_1. Εναλλακτικά μέσω επιστολής στη δ/νση “HR CS_1ή2, MPASS ΕΠΕ, 25ης Μαρτίου 11, ΤΚ15232, Χαλάνδρι”

Οι υποψήφιοι για τη θέση 2 να στείλουν βιογραφικό, αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών και πιστοποιητικά ιδιότητας ανέργου στην ηλεκτρονική δ/νση jobs_at_mpass.gr με αντικείμενο (Subject) του email HR_CS_2. Εναλλακτικά μέσω επιστολής στη δ/νση “HR CS_3, MPASS ΕΠΕ, 25ης Μαρτίου 11, ΤΚ15232, Χαλάνδρι”Απαιτούμενα προσόντα:

Θέση 1 Προγραμματιστής Η/Υ με μεταπτυχιακό και 5ετή εμπειρία (κωδ HR_CS_1)
Επίπεδο σπουδών: Απαραίτητο το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή την Επιστήμη των Υπολογιστών
Ειδικότητα: Γνώση σε σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών επιχειρησιακής λογικής και ευφυΐας και διαδικτύου. Επιθυμητή η γνώση θεμάτων επιστήμης υπολογιστών, επιχειρησιακής έρευνας και βελτιστοποίησης.
Απαραίτητη η προϋπηρεσία 5 ετών σε συναφή ερευνητικά ή αναπτυξιακά (R&D) αντικείμενα. Για πιστοποίηση ερευνητικής εμπειρίας θα πρέπει να προσκομίσετε είτε βεβαίωση του εργοδότη είτε τις σχετικές συμβάσεις.

Θέση 2 Προγραμματιστής Η/Υ (κωδ HR_CS_3)
Επίπεδο σπουδών: Απαραίτητο το Πτυχίο ΑΕΙ στην Πληροφορική, την Επιστήμη των Υπολογιστών ή ως Μηχανικός Η/Υ και πληροφορικής
Ειδικότητα:. Προγραμματιστής Η/Υ και Πληροφορικής ή Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής με έμφαση στο σχεδιασμός, υλοποίηση και ολοκλήρωση διαδικτυακών υπηρεσιών με έμφαση σε τεχνολογίες ASP.net, C# και MSSQL.Πρόσθετα προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ιδιότητα ανέργου κατά την ημέρα πρόσληψης. Αποδεικτικά ιδιότητας ανέργου θεωρούνται:
1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ
2. Στην περίπτωση εγγραφής σε επαγγελματικές ενώσεις (μηχανικοί) απαιτείται
a) υπεύθυνη δήλωση υποψήφιου ότι δεν έχει υπογράψει σύμβαση ανάθεσης έργου/παροχής υπηρεσιών που είναι σε ισχύ, δεν έχει αναλάβει και δεν θα αναλάβει τρίτο έργο κατά τη διάρκεια απασχόλησής του στην εταιρεία
b) αντίγραφα σελίδων μπλοκ τιμολογίων/αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο/ΑΠΥ κατά το τελευταίο 6μηνο.Η εταιρία παρέχει:

εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητες εξέλιξης σε μία αναπτυσσόμενη εταιρεία
« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 23-06-2013
εμφανίσεις: 2179 φορές