αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
8

υποψήφιοι

full time Προγραμματιστής Android

at Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος περιοχή Αθήνα

Περιγραφή:

Το Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων (ISL) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος ζητά άτομα για την κάλυψη 2 θέσεων προγραμματιστή Android.Απαιτούμενα προσόντα:

-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου

- Άριστη γνώση προγραμματισμού Java και του Android SDK

- Άριστη γνώση τουλάχιστον ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης (Eclipse, Netbeans, κλπ.)

- Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσαςΠρόσθετα προσόντα:

- Γνώσεις χειρισμού δεδομένων μορφής JSON/XML

- Γνώσεις και εμπειρία σε εφαρμογές Location-Based Services, με Google Maps & OpenStreetMap

- Γνώσεις και εμπειρία σε version control systems SVN/Git

- Γνώσεις προγραμματισμού σε επιπλέον mobile λειτουργικά συστήματα: Apple iOS, Microsoft Windows Phone 7/8Η εταιρία παρέχει:« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 04-04-2013
εμφανίσεις: 878 φορές