αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
2

υποψήφιοι

full time Software Engineer

at Mediascape ΕΠΕ περιοχή Αθήνα

Περιγραφή:

Η Mediascape ΕΠΕ αναζητά έναν Software Engineer, o οποίος θα συμμετάσχει στην υλοποίηση έργου πληροφορικής που έχει αναλάβει η εταιρία για πελάτη στην Ολλανδία. Η θέση περιλαμβάνει συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του έργου, από την ανάλυση απαιτήσεων και την ανάπτυξη έως την διασφάλιση ποιότητας και την ομαλή λειτουργία της εφαρμογής.
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει μεγάλη εμπειρία σε OO PHP και στην υλοποίηση εφαρμογών με PHP frameworks (εμπειρία σε Symfony είναι πλεονέκτημα).Απαιτούμενα προσόντα:
 • Εμπειρία σε OO PHP 5
 • Εμπειρία σε Symfony , Zend Framework, CakePHP ή άλλο MVC Framework
 • Εμπειρία σε MySQL και σχεσιακές βάσεις δεδομένων
 • Εξοικείωση με RESTful web services
 • Γνώση HTML5/CSS/Javascript/AJAX
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας


Πρόσθετα προσόντα:
 • Εμπειρία σε βάσεις NoSQL (Redis, CouchDB)
 • Εμπειρία σε Unit and Functional testing
 • Βασικές γνώσεις διαχείρισης συστημάτων Linux
 • Εξοικείωση με Twitter Bootstrap/Foundation
 • Πτυχίο Πληροφορικής

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν:

 • Δυναμική προσωπικότητα, δημιουργικότητα και διάθεση για εξέλιξη
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και υπό συνθήκες πίεσης
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και αίσθηση του χιούμορ!


Η εταιρία παρέχει:

Η Mediascape προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ανάλογα με την εμπειρία και την ποιότητα που πιστεύουμε ότι θα προσθέσει ο υποψήφιος στην εταιρία, και άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Η θέση αφορά σε συνεργασία 6 μηνών αρχικά, με δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας στην συνέχεια.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να στείλουν το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα στο “careers at mediascape dot gr” με την ένδειξη SE1301.
« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 07-03-2013
εμφανίσεις: 1230 φορές