αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
9

υποψήφιοι

full time Προγραμματιστής Android

at Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος περιοχή Αθήνα

Περιγραφή:

Το Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων (ISL) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος ζητά άτομα για την κάλυψη της θέσης προγραμματιστή Android.Απαιτούμενα προσόντα:
  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου
  • Άριστη γνώση προγραμματισμού Java και του Android SDK
  • Άριστη γνώση τουλάχιστον ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης (Eclipse, IntelliJ IDEA)
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας


Πρόσθετα προσόντα:
  • Γνώσεις χειρισμού δεδομένων μορφής JSON/XML
  • Γνώσεις και εμπειρία σε εφαρμογές Location-Based Services, με Google Maps & OpenStreetMap
  • Γνώσεις και εμπειρία σε version control systems SVN/Git
  • Γνώσεις προγραμματισμού σε επιπλέον mobile λειτουργικά συστήματα: Apple iOS, Microsoft Windows Phone 7/8


Η εταιρία παρέχει:« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 08-01-2013
εμφανίσεις: 1380 φορές