αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
2

υποψήφιοι

full time Web Designer/Author

at net360 A.E. περιοχή Αθήνα

Περιγραφή:

Θα συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας με σκοπό τον σχεδιασμό άρτιων λειτουργικά και αισθητικά ιστοσελίδων. Θα συμμετάσχει σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και υποστήριξης, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.



Απαιτούμενα προσόντα:

• Αποδεδειγμένη εμπειρία (portfolio).
• Ομαδικό πνεύμα, όρεξη για δημιουργία, διάθεση για μάθηση, συνέπεια.
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Άριστη γνώση ΧHTML και CSS.
• Κατανόηση και εφαρμογή web / accesibitily /usability standards.
• Κατανόηση Javascript και εφαρμογή σχετικών libraries.
• Εξοικείωση με την “web 2.0” αισθητική και λογική.
SEO friendly σχεδίαση και γνώσεις Search Engine Optimization.



Πρόσθετα προσόντα:

Flash Authoring.
Θα εκτιμηθεί πτυχίο γραφιστικής ή ανάλογου χώρου και ανάλογη προϋπηρεσία



Η εταιρία παρέχει:



« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 06-04-2009
εμφανίσεις: 1522 φορές