αυτή η θέση εργασίας έχει καταχωρηθεί πριν 40 ημέρες και...
4

υποψήφιοι

full time Freelance programmer

at SQUARE medias περιοχή Αθήνα

Περιγραφή:

SQUARE medias, une startup française spécialisée dans le développement d’applications web CAD/CAM/CRM/ERP en mode SaaS.
Afin de répondre à une activité grandissante, SQUARE medias recherche un développeur freelance à plein temps pour une mission de 4 mois renouvelable. Position basée à Athènes centre.

SQUARE medias is a French start-up web-design company specialised in SaaS applied online applications. The company has developed an expertise on online CAD/CAM/CRM/ERP solutions.
In order to respond to a growing demand, SQUARE medias offers a full time freelance programmer position for a period of 4 months renewable. The position is based in central Athens.Απαιτούμενα προσόντα:

Compétences requises :
Html, CSS
JavaScript, jquery, jquery UI
Language serveur : PHP 5 / XML
Bases de données: MySQL
Photoshop
Google apps API
Mac OS environnement de travail
Anglais écrit parlé nécessaire

Skills required:
Html, CSS
JavaScript, jquery, jquery UI
Server language : PHP 5 / XML
Database: MySQL
Photoshop
Google apps API
Mac OS working environment
English spoken and written necessaryΠρόσθετα προσόντα:

Avantageux :
Français écrit, parlé
Des bases en motion design

An advantage:
French spoken and written
Basic skills in motion designΗ εταιρία παρέχει:

Le candidat devra présenter une motivation et un enthousiasme de travailler dans un environnement professionnel international.
Candidats intéressés sont invités à envoyer leur CV + liens portfolio à l’adresse suivante info@square-medias.com

The candidate should present motivation and enthusiasm in working in an international environment.
Interested candidates, please forward your CV + portfolio links to the following address info@square-medias.com
« επιστροφή
αυτή η θέση είναι πέτσινη; αναφέρετέ την!   
Πες σε έναν φίλο
καταχωρήθηκε στις 20-08-2012
εμφανίσεις: 2123 φορές